برگزاری آیین درختکاری در شرکت سودیکو 1402/12/15 - 15:39:18

روز سه شنبه 15 اسفند ماه، همزمان با روز درختکاری، آیین کاشت درخت توسط مدیر عامل و مدیران شرکت در محوطه سودیکو انجام گردید. در این مراسم آقای مهندس معارفی مدیر عامل شرکت سودیکو در جمع پرسنل، موفقیت و رشد روزافزودن برای شرکت و پرسنل زحمتکش سودیکو آرزو نمود.