اجرای دوره آموزشی اطفاء حریق 1402/11/23 - 16:40:13

دوره اطفاء حریق توسط تیم آتش نشانی شرکت سایپا، روز چهارشنبه مورخه 18 بهمن ماه برای کلیه سطوح سازمان، در محوطه شرکت سودیکو اجراء گردید. در این دوره که کلیه سطوح سازمان از جمله مدیر عامل و هیئت مدیره نیز حضور داشتند انواع اطفاء حریق با کپسولهای مختلف به صورت تئوری و عملی اجرا گردید. اغلب پرسنل در محیطی شبیه سازی شده نسبت به اطفاء حریق اقدام نمودند. همچنین اطفاء حریق کپسول گاز نیز در این دوره آموزشی بصورت عملیاتی انجام گردید. شرکت سودیکو در راستای رعایت الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت سالانه بصورت دوره ای دوره اطفاء حریق را برگزار می نماید.