حضور شرکت سودیکو در نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند، بازیافت، ماشین آلات و تجهیزات وابسته 1402/10/30 - 10:37:46

شرکت سودیکو در راستای اجرای سیاست های تعیین شده پیرامون مدیریت پسماند و ماموریت جدید سازمان در راستای بازیافت پسماندهای عادی و صنعتی، در پنجمین نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند حضور یافته است. شرکت تهیه و توزیع مواد ریخته گری و قطعات صنعتی ایران در این نمایشگاه قصد دارد توانمندی ها، برنامه و پروژه های خود نسبت به مدیریت ضایعات و پسماندهای گروه خودروسازی سایپا و خارج از گروه خودروسازی را به نمایش بگذارد. با راه اندازی پروژه های گسترده از قبیل: راه اندازی خط تولید گرانول و تبدیل زباله های تر به کمپوست، شرکت سودیکو قدم در مسیر خروج از خام فروشی گذاشته است و تبدیل به مرکزیت تعیین تکلیف و مدیریت ضایعات گروه خودروسازی سایپا شده است.